JAK POMAGAĆ DZIECIOM W NAUCE ?

Jest wielu rodziców, którzy sądzą, że sprawa nauczania należy wyłącznie do zadań szkoły i rodzice nic w tej dziedzinie nie powinni mieć do powiedzenia. Uchylają się oni od jakiejkolwiek współpracy ze szkołą w zakresie nauczania i wychowania, inni znów krytykują, i to bardzo często przy dzieciach, metody pracy nauczycieli, mimo że sami z teorią ani praktyką nauczania nigdy nie mieli do czynienia. I pierwsze i drugie stanowisko jest błędne i szkodliwe. Przez ścisłą współpracę rodziców i szkoły możemy w dziedzinie nauczania uzyskać bardzo wiele.
Aby dobrze odrobić lekcje w domu zadane przez nauczyciela w szkole, musi uczeń mieć odpowiednie przybory i podręczniki, musi umieć z podręcznika korzystać. Jakże często rodzice tymi sprawami się nie interesują. Nie zwracają również uwagi na prawidłową postawę dziecka przy pisaniu, dziecko siedzi przy stole często zgarbione, tyłem do lampy lub okna. Inni rodzice prowadzą z dzieckiem w czasie odrabiania lekcji rozmowę, odrywają je od nauki wydając co chwilę różne polecenia do wykonania. Są i tacy rodzice, którzy uważają, że dziecko może odrabiać lekcje słuchając jednocześnie różnych audycji radiowych, względnie może odrabiać lekcje gdy starsi w tym samym pokoju słuchają radia. Zapewnienie dziecku odpowiednich warunków do pracy, przecież bardzo wytężonej i ważnej, to sprawa zależna w pierwszym rzędzie od rodziców.
Dziecko powinno mieć zapewniony skromny chociaż, ale stały kącik dla swojej pracy, gdzie by mogło rozłożyć przybory do nauki, książki, zeszyty. Rodzice winni zwrócić uwagę na racjonalny podział czasu dziecka, którego część największą należy przeznaczyć na odrabianie lekcji, następną na zajęcia gospodarcze i wreszcie na różne zajęcia dowolne związane z zainteresowaniami dziecka. Oczywiście nie należy pomijać tu również czasu, który uczeń powinien poświęcić wypoczynkowi po pracy w szkole.
A teraz o czym powinni pamiętać rodzice, którzy pragną pomóc swoim dzieciom w nauce w sposób prawidłowy.
Pomagając dzieciom w odrabianiu lekcji będziecie zorientowani w ich brakach i uzdolnieniach i zapobiegniecie w porę powtarzaniu zaniedbań w wynikach nauczania waszych dzieci w poszczególnych przedmiotach.
A oto najważniejsze wskazówki, których winien trzymać się uczeń odrabiając lekcje i które winien znać szeroki ogół rodziców starających się we właściwy sposób przychodzić dzieciom z pomocą w nauce:
Należy przestrzegać z całą konsekwencją zasady samodzielności pracy domowej ucznia. Ileż to razy słyszy się takie wypowiedzi: "wolę zrobić za niego, niż mu tłumaczyć". Pewnie, że to wygodniejsze, nie wymaga wysiłku i czasu, ale jest zgubne dla dziecka, bo przyzwyczaja je do lenistwa, do liczenia zawsze na innych, wreszcie nie kształci, nie rozwija dziecka, chociaż przychodzi ono zawsze z lekcjami dobrze odrobionymi. Dziecko szybko spostrzega słabość rodziców i wykorzystuje ich lub też starsze rodzeństwo. Wyrasta młody pasożyt, który potrafi zawsze zorganizować swoje otoczenie, braci, rodziców, siostry, ciocie i babcie do odrobienia za niego lekcji. Osoba , która pomaga dziecku w nauce /najlepiej zawsze ta sama/ winna zapoznać się z podręcznikiem ucznia, jego notatkami i zapisami w dzienniczku i sama dobrze przemyśleć treść i sposób wykonania zadań, aby umieć ucznia naprowadzić na właściwą drogę rozumienia w sposób zatrudniający jego umysł.
Na zakończenie trzeba wspomnieć, że dziecko winno brać również udział w pracach gospodarczych domu, ale tylko wtedy, kiedy odrobi już zadane lekcje; nie można go odrywać natomiast do prac gospodarczych w czasie odrabiania lekcji. Winno więc dziecko dbać o utrzymanie porządku i czystości w domu, prać drobiazgi i prasować, poczynić zakupy.
Zajęcia dziecka winny być tak organizowane w domu, żeby znalazło ono czas na staranne odrobienie lekcji i bez pośpiechu, wypoczynek, zajęcia dowolne i gospodarcze.
Opracowała
Z. M. GASZEWSKA