facebook-slider

Szkoła Podstawowa nr 1 herb SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie

GodłoSzkoła Podstawowa nr 1 logo
KLASY SPORTOWO - JĘZYKOWE

NABÓR DO NOWYCH KLAS SPORTOWO - JĘZYKOWYCH 2020/2021


fmw

kliknij


WNIOSKI DO KLASY SPORTOWEJ 4s
Informujemy, że wnioski o przyjęcie do klasy 4s,
należy przesyłać w formie skanu (zdjęcia) na e-mail sp1@belchatow.pl
lub zostawić w skrzynce pocztowej przy wejściu głównym do szkoły.


Regulamin rekrutacji do klasy IVs
Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy IVs
Oświadczenie dla celów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do klasy IVs

Sprawozdanie z wykonania innowacji pedagogicznej
w Szkole Podstawowej nr 1 w Bełchatowie