facebook-slider

Szkoła Podstawowa nr 1 herbSZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie

GodłoSzkoła Podstawowa nr 1 logo
Aktualności o Szkole

AKTUALNOŚCI  O  SZKOLE


nutyZAPRASZAMY

zaproszenie

na Międzypokoleniowy Koncert Muzyczny pt.”Na Ludową Nutę”,  który odbędzie się 11 kwietnia o godzinie 16:00 w sali teatralno - widowiskowej MCK PGE Giganty Mocy. W koncercie wystąpią  Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz uczniowie naszej Szkoły. Artyści  przekonają widzów, iż muzyka łączy pokolenia nutanutanuta

Wstęp wolny !!!12.03.2015 r.

SZANOWNI PAŃSTWO,

Rodzice naszych przyszłorocznych "Zerówkowiczów"!

Termin przyjęć wniosków do oddziałów przedszkolnych i termin rozpoczęcia procesu rekrutacyjnego musi ulec przesunięciu, NIE ROZPOCZNIE SIĘ 25 marca, jak planowaliśmy, lecz później.

Powodem przesunięcia terminu jest nieopublikowanie w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym do 10 marca br. uchwały nr VI/36/15 Rady Miejskiej Bełchatowa.

Uchwała ta dotyczy regulaminów naboru dzieci do oddziałów przedszkolnych, w szczególności określa kryteria dodatkowe decydujące o przyjmowaniu pięciolatków do "zerówek". Informacje na ten temat będziemy niezwłocznie udostępniać Państwu na stronie internetowej Szkoły www.szpnr1.home.pl oraz na tablicach ogłoszeń w budynku.

Z poważaniem
dyrektorka Szkoły Elżbieta TąpałaUWAGA!

Uprzejmie informujemy, że rekolekcje wielkopostne odbędą się

19, 20 i 21 marca 2015 r. (czwartek, piątek, sobota) w godzinach przedpołudniowych.
19 i 20 marca NIE ODBYWAJĄ SIĘ ZAJĘCIA LEKCYJNE.

Świetlica szkolna oferuje opiekę świetlicową.

Rodzice dzieci, chcący skorzystać z opieki nauczycieli w czasie drogi na rekolekcje i z powrotem oraz chcący skorzystać z opieki świetlicowej, proszeni są o wypełnienie dwóch druków oświadczeń (prośba o opiekę w drodze do kościoła i z powrotem oraz oświadczenie o potrzebie objęcia dziecka opieką świetlicową). Druki dostarczą Państwu wychowawcy klas. Niedostarczenie stosownych oświadczeń do 12 marca br. będzie dla nas równoznaczne z BRAKIEM zapotrzebowania na opiekę ze strony Szkoły. Przy czym dzieci niekorzystające z nauki religii w Szkole mają prawo uczestniczenia w zajęciach świetlicowych BEZ wcześniejszego OŚWIADCZENIA, ale miło nam będzie, jeśli Rodzice chociaż ustnie powiadomią wychowawcę/wychowawczynię, czy dziecko w tych dniach przyjdzie do szkoły.

Przypominamy, że sprawdzian klas VI odbędzie się 1 kwietnia 2015 r. (środa).

W tym dniu uczniowie klas 0-5 mają dzień wolny od zajęć lekcyjnych. Rodzice tych uczniów mogą także zgłaszać wychowawcom zapotrzebowanie na opiekę świetlicową dla swoich dzieci.

Serdecznie dziękujemy za pomoc w organizacji opieki dla naszych dzieci!!!

W razie niejasności, prosimy pytać w sekretariacie (tel. 44 632 15 96).Szanowni Państwo - Rodzice naszych przyszłych PIERWSZOKLASISTÓW!!!

Zapisy do klas pierwszych rozpoczną się JUŻ 2 marca br. (a nie pod koniec marca, jak wcześniej informowaliśmy).
Zasady naboru znajdują się w zakładce ⇒"Zasady naboru uczniów do SP1"⇐
Termin rozpoczęcia naboru do oddziałów przedszkolnych (tzw. zerówek) pozostaje bez zmian, tj. pod koniec marca br., po ustaleniu przez nową Radę Miejską regulaminu wspólnego dla wszystkich bełchatowskich placówek. Zapraszamy!wyklety

I MARCA
NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI
ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH
W BEŁCHATOWIE


POCZET SZTANDAROWY SZKOŁY WZIĄŁ UDZIAŁ
W UROCZYSTEJ MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE
PW. NNMP W BEŁCHATOWIE.

wyklety

W SKŁAD POCZTU WESZLI UCZNIOWIE Z KLASY VI D:
FILIP SUKIENNIK, EMILIA WALCZAK I MAJA KUŚMIEREK.


PODSUMOWANIE AKCJI
GÓRA GROSZA 2014

grosza

GÓRA GROSZA POLEGA NA ZBIÓRCE DROBNYCH MONET
W SZKOŁACH I PRZEDSZKOLACH NA TERENIE CAŁEJ
POLSKI. ZEBRANE MONETY POZWALAJĄ NA REALNĄ
POMOC DZIECIOM WYCHOWUJĄCYM SIĘ POZA WŁASNĄ
RODZINĄ I PRZEBYWAJĄCYM W RODZINACH
ZASTĘPCZYCH, RODZINNYCH DOMACH DZIECKA,
DOMACH DLA DZIECI ORAZ INNYCH FORMACH OPIEKI.


GÓRA GROSZA JEST LEKCJĄ EMPATII, ZROZUMIENIA, TOLERANCJI ORAZ POKAZUJE, ŻE CHOĆ JEDEN GROSZ NIC NIE MOŻE ZMIENIĆ, TO UZBIERANA GÓRA GROSZA MOŻE PRZYCZYNIĆ SIĘ DO POWSTANIA WIELU INICJATYW NA RZECZ DZIECI. A NAJCENNIEJSZE JEST TO, ŻE TO DZIECI POMAGAJĄ DZIECIOM, ŻE TO SAME DZIECI MAJĄ WPŁYW NA POPRAWĘ SYTUACJI SWOICH RÓWIEŚNIKÓW.

DOTYCHCZAS ZEBRANO PONAD 26 MILIONÓW ZŁOTYCH, DZIĘKI CZEMU POMOC OTRZYMAŁO PONAD OSIEM TYSIĘCY DZIECI. POMOC TA DOTYCZYŁA GŁÓWNIE POPRAWY WARUNKÓW ŻYCIA, WSPARCIA SPECJALISTYCZNEGO ORAZ PRACY Z RODZINĄ BIOLOGICZNĄ. TYLKO W UBIEGŁYM ROKU UCZNIOWIE Z PONAD 10 TYS. SZKÓŁ Z CAŁEJ POLSKI ZEBRALI 250 TON DROBNYCH MONET O WARTOŚCI PONAD 2,6 MILIONA ZŁOTYCH.GÓRA GROSZA, ORGANIZOWANA BYŁA JUŻ PO RAZ PIĘTNASTY. TO JEDNĄ Z NAJWIĘKSZYCH AKCJI SPOŁECZNYCH W POLSCE.

grosza

GÓRA GROSZA W NASZEJ SZKOLE
W TEGOROCZNEJ AKCJI ZBIERANIA MONET
UDZIAŁ WZIĘŁO 19 KLAS.

ZEBRALIŚCIE 682,84 ZŁ.
GRATULUJEMY I DZIĘKUJEMY !


UCZNIOWIE Z KLAS 0-III ZEBRALI W SUMIE 21271 MONET , CO DAŁO KWOTĘ 428,70 zł. W AKCJI UDZIAŁ WZIĘŁO 13 KLAS. NAJLEPSZYMI ZBIERACZAMI OKAZAŁY SIĘ DZIECIAKI Z KLASY II D, KTÓRE ZEBRAŁY 4569 MONET (116,46 zł). NA DRUGIM MIEJSCU UPLASOWALI SIĘ UCZNIOWIE Z KLASY III D - 4961 MONET (66,21zł). III MIEJSCE PRZYPADŁO W UDZIALE KLASIE III B - 2301 MONET (49,29zł).

UCZNIOWIE Z KLAS IV-VI ZEBRALI 12316 MONET -254,14 zł. W AKCJI UDZIAŁ WZIĘŁO 6 SPOSRÓD 14 KLAS. KLASA V E ZEBRAŁA 4850 MONET – 99,98zł, A UCZNIOWIE Z KLASY IV A 2577 MONET – 49,78zł. KOLEJNE MIEJSCE ZAJĘLI UCZNIOWIE Z KLASY IV C 2167 MONET – 43,20zł.


KLASA

1 grosz

 

kwota

2 grosze

kwota

5 groszy

kwota

10 groszy

kwota

20 groszy

kwota

LICZBA

MONET

SUMA

0 a

170

1,7 zł

87

1,74 zł

26

1,3 zł

____

____

____

____

283

4,74 zł

1 c

226

2,26 zł

131

2,62 zł

240

12 zł

____

____

____

____

597

16,88 zł

1 d

275

2,75 zł

126

2,52 zł

78

3,9 zł

____

____

____

_____

479

9,17 zł

1 e

90

0,9 zł

55

1,1 zł

30

1,5 zł

____

____

____

____

175

3,5 zł

1 f

1191

11,91zł

2

0,04 zł

____

____

____

____

____

____

1193

11,95 zł

1 g

499

4,99 zł

283

5,66

362

18,1

____

____

____

_____

1144

28,75 zł

2 b

748

7,48 zł

353

7,06 zł

314

15,7zł

____

____

____

____

1415

30,24 zł

2 c

628

6,28 zł

398

7,96 zł

327

16,35zł

____

____

____

____

1353

30,59 zł

2 d

2261

22,61 zł

1340

26,80zł

832

41,6 zł

31

3,1zł

114

22,8zł

4569

116,46 zł

3 a

526

5,26 zł

488

9,76 zł

287

14,35zł

____

____

____

____

1301

29,37 zł

3 b

1112

11,12 zł

711

14,22zł

477

23,85zł

1

0,1 zł

____

____

2301

49,29 zł

3 c

742

7,42 zł

459

9,18zł

299

14,95zł

____

____

____

_____

1500

31,55 zł

3 d

4250

42,50zł

413

8,26zł

293

14,65zł

2

0,20zł

3

0,60zł

4961

66,21zł

Razem:

12718

127,18

4846

96,92zł

3556

177,80zł

34

3,40zł

117

23,40zł

21271

428,70zł

4 a

1328

13,28zł

865

17,3zł

384

19,2zł

____

____

___

_____

2577

49,78 zł

4 c

1196

11,96zł

577

11,54zł

394

19,7zł

____

____

____

_____

2167

43,2 zł

4 d

290

2,9zł

175

3,5zł

68

3,4zł

____

____

____

_____

533

9,8zł

5 b

56

0,56zł

197

3,94zł

136

6,8zł

____

____

____

_____

389

11,3zł

5 e

2537

25,37zł

1368

27,36zł

945

47,25zł

____

____

____

_____

4850

99,98zł

6 b

580

5,8zł

794

15,88zł

236

11,8zł

____

____

____

_____

1610

33,48zł

SU

54

0,54zł

53

1,06zł

68

3,4zł

14

1,4zł

1

0,2zł

190

6,6zł

Razem:

6041

60,41zł

4029

80,58zł

2231

111,55zł

14

1,4zł

1

0,2zł

12316

254,14zł

 

18759

187,59zł

8875

177,50zł

5787

289,35zł

48

4,8zł

118

23,60zł

33587

682,84zł
lalka

Uwaga! Uwaga!
Uczniowie, rodzice, nauczyciele, pracownicy szkoły.

Nawiązując do realizacji projektu UNICEF „ Wszystkie Kolory Świata” dotarliśmy do ostatniego etapu. W poniedziałek zakończyło się głosowanie na „najbardziej oryginalną lalkę”

Wygrała lalka z nr 19. Jeżeli ktoś chciałby mieć lalkę w swoim domu, pracy to zapraszam na licytację. Segment A , pierwsze piętro obok sali 24. Licytacja trwa do czwartku. Cena wywoławcza 10 zł.

Zapraszam

Jeszcze jedna informacja; w tym projekcie bierze udział również klasa III e ( przepraszam za pominięcie w notatce na stronie szkoły)lalka lalka

Licytację wygrał Antek Zakrzewski uczeń klasy IVa naszej Szkoły.
Lalkę kupił za 140 zł - licytował się z 3 rodzicami.
Gratulujemy.Czy szmaciana laleczka może uratować życie dziecka?
Jak pokazać dzieciom, że pomaganie może być przyjemne?

Szanowni Państwo!
Szkoła Podstawowa nr1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie bierze udział w światowym projekcie UNICEF – WSZYSTKIE KOLORY ŚWIATA-III edycja. W Polsce kampanię wpiera Ambasador Dobrej Woli UNICEF Majka Jeżowska.

Celem projektu jest:

  • kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postawy tolerancji i otwartości na inne kultury,
  • pokazanie, że pomaganie może być nie tylko pożyteczne, ale także przyjemne,
  • zebranie środków na ratowanie życia dzieci w Sudanie Południowym.

Do realizacji projektu przystąpiły wszystkie klasy I, 2 klasy II oraz 1 klasa O.

W ramach akcji uczniowie przygotowywali charytatywnie, szmaciane laleczki UNICEF. Laleczki te są niezwykłe, ponieważ symbolizują pomoc uczniów dla najbardziej potrzebujących dzieci na świecie. Każda z nich ma swoją tożsamość. Dzieci same wybrały kraj pochodzenia dla wykonanej przez siebie laleczki, a przez to określiły kolor skóry, strój, a także imię i wiek, które zapisane są w „akcie urodzenia”. Laleczki prezentowane są na pierwszym piętrze naszej szkoły w segmencie „ A”(59 sztuk) . Każdy będzie mógł zaopiekować się wybraną laleczką w zamian za przekazanie darowizny na rzecz ratowania życia dzieci w Sudanie Południowym. Minimalna kwota darowizny w wysokości 10 zł .

Od 19stycznia do 23 stycznia głosujemy na „najbardziej oryginalną laleczkę”- sala 24-

Od 26 stycznia sprzedaż lalek -sala 24

Serdecznie zapraszam
Koordynator projektu
Urszula Dudek-Nitecka

powiększ powiększ powiększ powiększ powiększ
powiększ powiększ powiększ powiększ powiększ


List okolicznościowy Rzecznika Praw Dziecka, Pana Marka Michalaka - skierowany do dzieci i młodzieży z okazji ferii zimowych.
www.brpd.gov.pl/aktualnosci-listy-rpd/list-do-dzieci-i-mlodziezy-z-okazji-ferii-zimowych